Velkommen til A. Rolf Larsen, Sjælland / Revisam2000...

Revisam2000 er etableret ved overdragelse af en række mindre revisionsvirksomheder i Sydkyst-området til et nystiftet aktieselskab i januar 2000.

Fra april 2010 har selskabets ledelse valgt en tæt tilknytning til Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen statsautoriserede revisorer A/S, der har været aktionær i selskabet siden 2005.


Beslutningen om etablering af revisionsvirksomheden er truffet i lyset af samfundets større  og større krav til revisorerne. Virksomheden vil stå væsentligt stærkere såvel i relation til arbejdet for klienter, som i relation til at fremskaffe de mange resurser, der er nødvendige for at holde en høj faglig standard i et IT-samfund i hurtig udvikling.

Revisam2000 har 2 afdelinger. Den ene ligger i Karlslunde, den anden i Sorø. Der er 12 ansatte, hvoraf 3 er statsautoriseret revisor og 1 er registreret revisor. Virksomhedens leder er statsautoriseret revisor Preben Kellerstrøm.

Hovedaktionær er Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen statsautoriserede revisorer A/S, der i 4 aktieselskaber beskæftiger i alt 50 medarbejdere hvoraf 10 er statsautoriserede revisorer. Revisam2000 fører derfor tillige navnet Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen, Sjælland statsautoriserede revisorer A/S.

Herudover samarbejder vi med skatterådgivningsselskabet Revitax og Ulf Kristiansson Revision AB i Lund.

Vi har valgt at fungere som det lokale alternativ til de landsdækkende statsautoriserede revisionsselskaber, idet vi mener, at der fortsat er behov for den nærhed, som den lokale revisionsvirksomhed kan tilbyde.

Revisam2000 kan i dag professionelt håndtere alle relevante revisions- og rådgivningsopgaver uanset den enkelte klients størrelse, branche eller virksomhedsform. Men for at fastholde princippet om tæt personlig kontakt mellem revisor og klient, har vi valgt at fremstå som den mindre, men nære revisionsvirksomhed.

Ligesom vore klienter stiller store krav til os, har vi tilsvarende den holdning at stille krav til vores klienter, hvad enten det drejer sig om erhvervsvirksomheder, privatpersoner eller foreninger. Kravet er seriøsitet samt accept af samfundets lovgivning og etiske rammer.

På disse præmisser kan klienterne være ubetinget sikre på, at et regnskab eller andet materiale med Revisam2000s underskrift er synonym med en professionel blåstempling.

 

Webbureauet Krogstrup & Hede